Juridische Checklist t.a.v. de Handelsagent

De 'Juridische Checklist t.a.v. de Handelsagent', een co-productie van Rabobank en Fenedex, bevat drie checklists t.a.v. de (buitenlandse) handelsagent - bezien vanaf het perspectief van een Nederlandse exporteur, de principaal. Checklist 1 geeft overzicht van de zaken waar de principaal van op de hoogte zou moeten zijn wanneer hij een overeenkomst aangaat met de handelsagent. Checklist 2 geeft een opsomming van zaken waar de handelsagent van op de hoogte moet zijn alvorens een overeenkomst aan te gaan. Checklist 3 vormt een leidraad bij het opstellen van een agentuur-overeenkomst en geeft aan welke onderdelen daarin terug moeten komen. Hierbij de link naar de checklist-de-handelsagent.  

Checklist Letters of Credit

De 'Checklist Letters of Credit', een co-productie van Rabobank en Fenedex.

Wanneer er in de export gesproken wordt over het zeker stellen van de betaling van exporttransacties, wordt vrijwel altijd als eerste een Letter of Credit (L/C) genoemd. Het is een instrument om zowel koper als verkoper zoveel mogelijk zekerheid te bieden over het geleverde en de betaling ervan.

Maar tegelijkertijd is het een procedure die nogal wat vraagt van de gebruikers, want een L/C moet echt nauwkeurig nageleefd worden. In de praktijk komen in de afwikkeling van een L/C veel fouten voor. Bijvoorbeeld in de aangeboden documenten maar ook doordat de verkoper niet helemaal begrijpt wat het L/C verlangt of dat hij niet kan voldoen aan de in het L/C gestelde voorwaarden. De oorzaak van deze problemen is meestal al in het commerciële voortraject te vinden en zijn meestal ontstaan doordat het L/C niet vanaf het begin van de transactie is georganiseerd. Men komt veelal pas in actie nadat het L/C is ontvangen.

De offerte is voor de koper een goede basis om een L/C te openen. Deze moet overzichtelijk zijn en vertrouwen uitstralen. Kennis van de invoerregelingen en bijzondere bepalingen die bij export naar land 'X' aan de orde kunnen zijn en kennis van de transportmogelijkheden zijn hierbij uitermate belangrijk. Laat als exporteur in het offertestadium al tot uitdrukking komen wat u niet in het L/C wilt hebben omdat dat een correcte afwikkeling van de transactie alleen maar in de weg kan staan en/of duurder kan maken. Maak de koper duidelijk dat u als ervaren exporteur uw zaakjes op orde heeft en dat de koper u kan vertrouwen.

Om niets aan het toeval over te laten hebben de kennispartners van Fenedex en de specialisten van Rabobank hun kennis en ervaring aangewend om deze checklist over het Letter of Credit te maken.

Van aandachtspunten voor het commerciële voortraject tot en met de afwikkeling van de exporttransactie zijn hierin opgenomen. Doe er uw voordeel mee!

Hierbij de link naar de checklist letter of credit.

Juridische Checklist t.a.v. Internationaal Zakendoen

De 'Juridische Checklist t.a.v. Internationaal Zakendoen', een co-productie van Rabobank en Fenedex, geeft inzicht in de juridische aspecten van export en internationalisering. Doel van de checklist is het voorkomen, beperken en/of beheersen van juridische problemen. Hierbij de link naar de checklist-internationaal-zakendoen.  

Checklist: De buitenlandse zakenpartner

De 'Checklist buitenlandse zakenpartner' is een co-productie van Rabobank en Fenedex. Het vinden van een goede en betrouwbare zakenpartner (veelal een agent of importeur) en bovenal de samenwerking met deze partner staat al jarenlang bovenin de lijst van belangrijkste knelpunten bij het internationaal zakendoen. Dit is een aanleiding voor ons om deze checklist uit te geven en u hiermee handvaten aan te reiken hoe u de keuze kunt maken tussen een agent en een importeur, hoe u die vervolgens kunt selecteren en bovenal hoe u tot een succesvolle samenwerking kunt komen. Deze checklist bevat een overzicht van zowel commerciële als juridische punten die grote aandacht verdienen wanneer een exporteur bepaalde keuzes maakt voor zijn distributiestructuur. Hierbij de link naar de checklist buitenlandse partners.

Juridische Checklist t.a.v. de Distributeur

De 'Juridische Checklist t.a.v. de Distributeur', een co-productie van Rabobank en Fenedex, bevat aandachtspunten om rekening mee te houden wanneer een producent of exporteur een overeenkomst wil aangaan met een buitenlandse importeur. De checklist geeft een overzicht van de belangrijkste punten uit een distributieovereenkomst. Hierbij de link naar de checklist de distributeur.